Nieuwbouw Nieuws

Prognose '16-'40: woningbouwveronderstellingen

13-07-2017
In september 2016 is voor de zesde keer de PBL/CBS Regionale bevolkings- en huishoudensprognose uitgebracht. In deze prognose spelen veronderstellingen over de woningbouw een belangrijke rol. In dit artikel wordt ingegaan op de totstandkoming van de woningbouwveronderstellingen.
Uit de analyse blijkt dat de woningbouw een belangrijke rol speelt bij de ontwikkeling van de bevolking en het aantal huishoudens op regionaal niveau.